ครูณรงค์ หนูนารี

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แบบฝึกทักษะวิชาบาสเกตบอล พ23103

ด้านทักษะและเทคนิคพื้นฐาน ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 

เรื่อง การส่งลูกบาสเกตบอล

เรื่อง การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล

เรื่อง การยิงประตูบาสเกตบอล