ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

Update 04/06/2561 12.38 น.

เริ่มใช้ตั้งแต่ วันอังคาร์ที่ 5 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป

หมายเหตุ 4/11 มีคาบ 11 วันจันทร์คาบ 11 พ31101 ครูสมฤดี/ครูสุมังครัตน์

วันอังคาร คาบ 11 ส31201 ครูปวิตร

วันพฤหัสบดี คาบ 11 อ31203 ครูเจนจิรา

วันศุกร์คาบ 11 ส31102 ครูรัตยา

*****รายชื่อฐานเศรษฐกิจพอเพียง*****

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ม.1

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ม.2

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ม.3

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ม.4

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ม.5

ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ม.6