ปฏิทินโรงเรียน

ปีการศึกษา 2561

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ตารางห้องสอบ / ตารางสอบ

-

ครูเวรประจำวัน 1/2561

- คณะสีอัญชัน

- คณะสีนนทรี

- คณะสีปาริชาต

- คณะสีเอื้องช่อแสด

- คณะสีอินทนิล

 
 

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2561 ( 5/1-5/3 )

พิธีปัจฉิมนิเทศ ม.6

อบรม ID PLAN

นิทรรศการศิลปะและดนตรี

กิจกรรมวันตรุษจีน

มอบเกียรติบัตรศิลปะหัตถกรรม

กิจกรรมตรวจสุขภาพ

 

 

 

 

 

• วันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2561 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
• เวลา 8.30 น. ม.2 , 5 เวลา 12.00 น. ม.3 , 6 เวลา 14.00 น. ม.1 , 4

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54