2014-04-20 17:44
 

Wachiratham News

 
 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557
ประเภท ค ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 2557
กิจกรรมเข้า ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.6
กิจกรรมเข้าค่าย ลส นน ยว ม.1
กิจกรรมเข้าค่าย ลส นน ยว ม.2
กิจกรรมเข้าค่าย ลส นน ยว ม.3
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 2 มี.ค. 2557 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และรับรายงานตัว
วันที่ 3 มี.ค. 2557 ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 และรับรายงานตัว

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54

WTshoolchannel