2015-10-10 01:21

ปฏิทินวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1/2558

ตารางห้องสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1/2558

ดาวโหลดเอกสาร

สมุดบันทึกกิจกรรมชุมนุม
โครงการสอน
แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล
แบบฟอร์แผนการจัดการเรียนรู้
แบบฟอร์รายงานผลการประชุม
ใบลา(ลากิจ/ลาป่วย)
เอกสารติดตามนักเรียนขาดนาน
เอกสารแบบ PDF
เอกสารแบบ DOC

ตัวอย่างปกวิจัย 2558
 

Wachiratham News

 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกคณิตศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา

 
  รับสมัครครูอัตราจ้าง 
ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกสังคมศึกษา  จำนวน   1  อัตรา
 
 
 รางวัลชนะเลิศ “เด็กปั้น: ปันความสุข ปลูกความรู้ สู่อนาคตยั่งยืน” 
โครงการ Read&Share โรงเรียนวชรธรรมสาธิต

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมศิษย์ดีศรีวชิรธรรม 2557
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมมอบเข็มสัญลักษณ์

• วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 น. กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. กิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา
• วันที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00 - 16.00 น. ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 , 3 , 5 , 6รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54