2014-08-30 09:19
ปฏิทินวิชาการ
ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557

ตารางสอบ
กลางภาคเรียนที่ 1/2557

ตารางห้องสอบ
ปลายภาคเรียนที่ 1/2557
เอกสารติดตามนักเรียนขาดนานเอกสารแบบ PDF
เอกสารแบบ DOC
 

Wachiratham News

 


 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดวงโยธวาทิตนักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 ประจำปี 2557
ประเภท ค ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


กิจกรรมเบญจสิริต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กิจกรรมศิษย์ดีศรีวชิรธรรม 2557
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
กิจกรรมมอบเข็มสัญลักษณ์

วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 กิจกรรมวันภาษาไทย
วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ทําบุญตักบาตร เนื่องในวันสถาปนา โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2557 เทศน์มหาชาติ

รอบรู้เรื่อง O-net
ตัวอย่างข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 54