ดาวน์โหลด
 

กิจกรรมชุมนุมปีการศึกษา 2554
     
ชุมนุมโสตทัศนศึกษาฯ ชุมนุมมารยาทไทย ชุมนุมหมอภาษา
ชุมนุมcrossword ชุมนุมคณิตศิลป์ ชุมนุมขยับกายสบายชีวี
ชุมนุมห้องสมุด ชุมนุมฟุตซอล ชุมนุมเกมส์การ์ด
ชุมนุมศิลปะการแสดง ชุมนุมเพื่อนเพื่อเพื่อน ชุมนุมนวดแผนไทย
ชุมนุมดนตรีไทย ชุมนุมบ้านวิทย์ ชุมนุมเชียร์
ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ชุมนุมสุดสวยด้วยแฟชั่น ีชุมนุมฟิสิกส์
ชุมนุมอุตสาหกรรม ชุมนุมยอดนักอ่าน ชุมนุมวัฒนธรรมจีน
ชุมนุมโยธวาทิต ชุมนุมภาษาอังกฤษ ชุมนุมเปตอง
ชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง ชุมนุมเสริมภาษาอังกฤษ ชุมนุม หุ่นยนต์
ชุมนุมภาษาต่างประเทศ ชุมนุมสิ่งแวดล้อม ชุมนุมสร้างเว๊บไซต์
ชุมนุมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ชุมนุมห้องเรียนสีเขียว ชุมนุมซ่อมคอมพิวเตอร์
ชุมนุมพิธีกร ชุมนุมเพลงไทยลูกทุ่ง ชุมนุมภาษาพาเพลิน
ชุมนุมธรรม-คณิต ชุมนุมคณิตคิดสนุก ชุมนุมกิจกรรมยามว่าง
ชุมนุมถ่ายภาพ ชุมนุมบาสเกตบอล ชุมนุมกินดีมีสุข
ชุมนุมขุมทรัพย์จากหนังสือ ชุมนุมรักษ์โรงเรียน ชุมนุมลายไทย
ชุมนมุโฟล์คซอง ชุมนุมเถ้าแก่น้อย ชุมนุมปกิณกะ
ชุมนุมพยาบาล ชุมนุมสร้างสรรค์ทางภาษาไทย ชุมนุมโยคะ
ชุมนุมนันทนาการ ชุมนุมสู่โลกอิเล็กทรอนิกส์ ชุมนุมพัฒนาตน
ชุมนุมท่องเที่ยว ชุมนุมสหกรณ์  
     

 
Copyright @ 2003 activity of Wachirathamsathit
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โทร.023931650 Fax. 023937794
Webmaster :: ่[email protected]