แนวทางการเรียนการสอน
กิจกรรมลูกเสือ
ให้สอดคล้องกับหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2551
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต | โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนปี 56
 
ข่าวกิจกรรมโรงเรียน
 
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ชั้นม.3 เมื่อวันที่ 9-11 ม.ค.55 ค่ายธนะรัชต์ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

เยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ณ เขาชนไก่โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูคลองเคล็ด พลิกชีวิตสู่ชุมชนด้วย น้ำสกัดชีวภาพ


 
โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ทุนจัดหาเครื่องดนตรี
ตามโครงการคาราบาวแดง ดนตรีสร้างชีวิต
เครื่องดนตรีมูลค่า 30,000 บาท

ชมรมดนตรีสากลขอขอบคุณบริษัทคาราบาว
ตะวันแดง จำกัด และรายการเวทีไทย ที่ทำให้ เกิดวันนี้ขึ้นมา

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
Copyright @ 2003 activity of Wachirathamsathit
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
โทร.023931650 Fax. 023937794
Webmaster ::phonthong siripongse