การทุ่มน้ำหนัก

ทักษะการทุ่มน้ำหนัก
1. วิธีการถือลูกน้ำหนัก
2. การยืนเตรียมทุ่ม
     ยืนถือลูกน้ำหนักในวงกลม ยืนทรงตัวหันหลังให้ทิศทางที่จะทุ่มมือขวาถือลูกน้ำหนักที่ซอกคอ


3. การเคลื่อนไหว การทุ่ม และการทรงตัว
     โน้มลำตัวไปข้างหน้า ยกเท้าซ้ายขึ้น เหยียดไปข้างหลัง ลำตัวเกือบขนานพื้น แขนซ้ายเหยียดตรงไป ข้างหน้า ย่อเข่าขวา
     งอตัวก้มหน้า  งอเข่าซ้ายเข้ามาแล้วเหยียดออกลับออกไปโดยเร็ว  โล้ตัวตาม  สไลด์ส่งแรงตามไปด้วยขาขวา ให้เท้าขวา
     จรดพื้นกลางวงกลมพอดี ขณะที่เท้าซ้ายจรดพื้นใกล้ขอบในวงกลม พร้อมกันนี้ให้บิดเอว ลำตัว และไหล่ บิดไปทางซ้าย
     พร้อมกลั้นหายใจดันส่งลูกน้ำหนักออกไป เป็นมุม 45 องศาและส่งตามด้วยเท้าขวา น้ำหนักตัวจะเคลื่อนไปข้างหน้า

หน้าแรก , ย้อนกลับ , ต่อไป