รายละเอียดรายวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่องร่างกายของเรา
หน่วยที่ 1 ร่างกายและการจัดระบบในร่างกาย หน่วยที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ
หัวเรื่อง 1.1 การจัดระบบในร่างกายของเรา หัวเรื่อง 4.1 การทำงานของกล้ามเนื้อยืดกระดูก
หัวเรื่อง 1.2 ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย หัวเรื่อง 4.2 กำลังของกล้ามเนื้อ
หน่วยที่ 2 ระบบห่อหุ้มร่างกาย หัวเรื่อง 4.3 ความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ
หัวเรื่อง 2.1 โครงสร้างของผิวหนัง หัวเรื่อง 4.4 การเจริญของกล้ามเนื้อและการซ่อมแซม
หัวเรื่อง 2.2 หน้าที่ของผิวหนัง หน่วยที่ 5 ระบบประสาท
หัวเรื่อง 2.3 ผิวหนังกับการบำรุงรักษา หัวเรื่อง 5.1 สมอง
หัวเรื่อง 2.4 การบำรุงรักษาระบบห่อหุ้มร่างกายอื่น ๆ หัวเรื่อง 5.2 ไขสันหลัง
หน่วยที่ 3 ระบบโครงกระดูก หัวเรื่อง 5.3 ต่อมไร้ท่อ
หัวเรื่อง 3.1 กระดูก หน่วยที่ 6 พลังงานในร่างกาย
หัวเรื่อง 3.2 ข้อต่อและเอ็นเชื่อมกระดุก หัวเรื่อง 6.1 การวัดพลังงาน
หัวเรื่อง 3.3 การบำรุงรักษากระดูก หัวเรื่อง 6.2 พลังงานในร่างกายได้มาจากไหน

August 21, 2001 8:54 AM