1. ประเภท
2. หัวข้อ/เรื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. รายละเอียด

-เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการจัดการเรียนการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 133 และ 134

No. ชื่อไฟล์
1. 20200811_104511_8421_01-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf