1. ประเภท
2. หัวข้อ/เรื่อง

ประกาศเผยแพร่แผนสำหรับงานจัดจ้างปรับปรุงห้อง AI Classroom (ห้องอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เอไอ)

3. รายละเอียด

-

No. ชื่อไฟล์
1. 20210415_161154_5244_ประกาศแผนสำหรับงานจัดจ้างปรับปรุงห้อง AI Classroom (ห้องอัจฉริยะเพื่อการเรียนรู้เอไอ).pdf