1. ประเภท
2. หัวข้อ/เรื่อง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างจัดหาครูผู้สอนชาวต่างชาติสอนวิชาภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. รายละเอียด

-

No. ชื่อไฟล์
1. 20210505_165712_3130_999920210505_16525751.pdf