แจ้งข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

# หัวข้อ/ประกาศ File Link/URL
1 ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 Link/URL
2 ประกาศรายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 Link/URL
3 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 i20230504_153504_86289.pdf
4 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 i20230501_132703_31326.pdf
5 ประชาสัมพันธ์ การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ปีการศึกษา 2566 Link/URL
6 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน ประเภท ห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 Link/URL
7 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Pre-Entrance ม.1 ปีการศึกษา 2566 i20230112_154701_3060.pdf
8 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว i20230104_122051_56109.pdf
9 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 i20221227_155522_56070.pdf
10 ตารางห้องสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 i20221227_155505_23112.pdf
11 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว i20221215_130018_51924.pdf
12 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 i20221107_145324_3983.pdf
13 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว i20221031_144427_30654.pdf
14 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว i20221003_141856_43039.pdf
15 ตารางห้องสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 i20220911_162646_72827.pdf
16 ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 i20220911_162559_90670.pdf
17 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 i20220908_160948_32886.pdf
18 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ i20220908_160902_91945.jpg
19 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง ผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว i20220826_083623_47169.pdf
20 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว i20220801_114945_67545.pdf
21 ตารางห้องสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 i20220709_092129_39944.pdf
22 ตารางสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 i20220709_092037_65395.pdf
23 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVD-19) i20220513_204953_56462.pdf
24 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 i20220509_190604_45527.pdf
25 ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ปีการศึกษา 2565 i20220503_155119_28062.pdf
1   2       Next