ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในวันที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

หมายเหตุ ให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่ หอประชุม โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ในวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น.

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนพิเศษ ICT)

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ห้องเรียนพิเศษ ICT)

เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ประเภท ม.3 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษ ICT

หมายเหตุ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ โทร 02-393-1650 , 02-746-2833-6 ต่อ 722

กลับสู่หน้าหลัก