โปรดเลือกเดือนที่ต้องการ
        ปี 2554
 มกราคม
 กุมภาพันธ์
 มีนาคม
 เมษายน
 พฤษภาคม
 มิถุนายน
 กรฎาคม
 สิงหาคม
 กันยายน
 ตุลาคม
 พฤศจิกายน
 ธันวาคม


เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2554
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
           
1
2
3
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนิทรรศการ  “๔๔ ปี  วชิรธรรมก้าวไกล   ด้วย  ICT”
5
6
แต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
8
9
10
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน สังสรรค์บันเทิง รื่นเริงปีใหม่ ๒๕๕๔
12
13
แต่งตั้งครูที่ปรึกษา  ( เพิ่มเติม )
15
16
แต่งตั้งคณะกรรมการ “แข่นขัน มหกรรมกีฬาเบญจสิริต้านยาเสพติด”
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ แจ้งตารางสอบปลายภาค ม.6
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ  ปีการศึกษา 2553
แต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ม.1
 
 
 
เวรรักษาการณ์ (มกราคม)
 
 
เวรรักษาการณ์ (กุมภาพันธ์-มีนาคม)